Om GG Blokhus | Laugsstyrelsen | Laugsbrødre | Kontakt

Velkommen > Om GG Blokhus > Historie

Historie

Gourmand & Gourmet ~ Blokhus tog sin begyndelse i julen 1998 hvor vores 1. oldermand Karsten Hansen, Pandrup tog initiativet til at oprette et laug hvor mænd af alle aldre og beskæftigelse kunne mødes et par gange om året til en aften ud i gourmet"ens verden.

Den grundliggende ide var, og er stadig, at vi udover en oplevelse af kulinarisk art skal hører beretning om råvarerne til maden, samt tilhørende drikkevarer. Det vil sige fremstillingen af råvarerne, samt opbygningen af menuen. Der er ligeledes lagt vægt på, at laugsbrødre kommer med indlæg omkring aktuelle emner for arrangementet, det kan være vin, egnsberetninger, råvarer eller andet relevant for arrangementet.

I løbet af vinteren 1999 var vi ved flere indledende møder på Lanternen i Blokhus blevet så mange der havde interesse i at være med, at der kunne indkaldes til stiftende laugssamling.

Dette skete den 1. marts 1999 på Lanternen i Blokhus hvor 13 laugsbrødre var med til opstart af Gourmand & Gourmet ~ Blokhus.

Vores første sammenkomst var lørdag den 25. august 1999 hvor vi mødes på restaurant Futten i Blokhus. Vi havde til denne mærke dag inviteret en gæst, Preben Mikkelsen, der skulle stå for lidt underholdning.

Lauget har siden sin start fået udvist stor interesse, således vi i dag er oppe på 30 laugsbrødre.

Hvis man ønsker mere historie så se andre steder på siden.
GG Blokhus | Powered by Infokey A/S | Design by Erling Post Madsen