Om GG Blokhus | Laugsstyrelsen | Laugsbrødre | Kontakt

Velkommen > Laugsstyrelsen

Laugsstyrelsen

 

 .  

Oldermand               

 

John Bernth

7020 4166

2892 8466

jb@johnbernth.dk 

 

oldermand@gg-Blokhus.dk 

  

Kassemester              

 

Michael Krause

9824 9236

2075 8261

krause1948@gmail.com 

    
  

Skriverkarl


Ulrik Gundersen

 20568145

ulrik.gundersen@mail.dk


 

Tørstmester

 

Per Kornum ”Strit
5151 7973

perkornum@gmail.com

    
  

Ceremonimester

 

Henrik Meyer

2174 5873

henrik@hcbeton.dk

  

Suppleant

 

Jeppe Vamberg 

6124 4304

vamberg@stofanet.dk


  

Undermenu
GG Blokhus | Powered by Infokey A/S | Design by Erling Post Madsen